Monday, October 20, 2014

Hartal


Selamat Hari Hartal 20 Oktober 2014!

Tonton dan kongsi filem "10 Tahun Sebelum Merdeka" untuk mengetahui sejarah Hari Hartal, hari perjuangan demokrasi rakyat: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Sn3C2QTeRs

No comments:

Post a Comment