Monday, November 18, 2013

IDEOLOGI : Bayangan (A) di antara Penukul dan Sabit


Anarko-Komunisme

Anarko-Komunisme adalah suatu bentuk dari anarkisme yang mengajarkan penghapusan negara (atau institusi kenegaraan) dan faham kapitalisme, untuk sebuah jaringan kesatuan sukarela di mana semua orang bebas untuk memenuhi keperluannya.
Anarko-Komunisme juga dikenali dengan sebutan anarkis komunisme, komunis anarkisme, anarkisme-komunis ataupun komunisme libertarian. Walaupun semua anarkis komunis adalah komunis libertarian, tetapi tidak semua komunis libertarian adalah anarkis (menganut faham anarkisme), misalnya dewan komunis. Hal yang membezakan anarko-komunisme dari varian lain dari libertarian komunisme adalah bentuk penolakannya terhadap segala bentuk kekuasaan politik, hirarki dan dominasi. Komunisme boleh tumbuh subur di negara - negara miskin mahupun negara berkembang, namun dengan runtuhnya negara-negara komunis yang kuat menyebabkan faham-faham komunis ini juga tidak akan dapat berkembang menjadi besar.
Ia berbeza dengan anarkisme-kolektif yang masih mempertahankan upah buruh berdasarkan kontribusi mereka terhadap produksi, anarkisme-komunis memandang bahawa setiap individu seharusnya bebas memperoleh bahagian dari suatu hak milik dalam proses produksi berdasarkan keperluan mereka.

Perbahasan Falsafah

i. Motivasi

Anarkis komunisme menganggap bahawa tenaga kerja bergaji adalah tidak perlu kerana secara 'semulajadinya' manusia mempunyai sifat malas dan mementingkan diri. Mereka menunjukkan bahawa walaupun apa-yang-dipanggil 'idle rich' kadang-kadang menemukan perkara-perkara yang berguna untuk dilakukan walaupun semua keperluan mereka dipenuhi oleh tenaga kerja orang lain.
Anarko-komunis secara umumnya tidak bersetuju dengan kepercayaan pra-set 'sifat manusia' dengan alasan bahawa budaya dan perilaku manusia sebahagian besarnya ditentukan oleh sosialisasi. Ramai, seperti Peter Kropotkin, juga percaya bahawa kecenderungan evolusi manusia adalah untuk manusia bagi bekerjasama antara satu sama lain untuk saling menguntungkan serta kelansungan hidup bukannya sebagai pesaing tunggal.

ii. Kebebasan, kerja dan waktu terluang

Anarkis komunis menyokong komunisme sebagai satu cara untuk memastikan kebebasan terbesar dan kesejahteraan untuk semua orang, bukan hanya untuk mereka yang kaya dan berkuasa. Dalam pengertian ini, anarkis komunisme adalah sebuah falsafah egalitarian yang mendalam.
Anarkis komunisme sebagai falsafah anarkis menentang hierarki dalam semua bentuk.  Anarkis komunis berpendapat bahawa seseorang itu tidak berhak untuk berkuasa ke atas orang lain atau menjadi 'ketua' kerana ia merupakan suatu konsep kapitalisme dan kenegaraan serta mewujudkan kongkongan pihak berkuasa ke atas individu.
Peter Kropotkin berkata bahawa, kesilapan utama autoritarian dalam eksperimen komunis masa lalu adalah mereka terlalu berpaksikan pada 'semangat agama' dan keinginan untuk hidup 'sebagai sebuah keluarga' di mana individu itu terpaksa "patuh kepada telunjuk moral serta terlalu berhati-hati." Baginya anarko-komunisme harus didasarkan pada hak asosiasi bebas serta pemisahan bagi individu dan kelompok dan secara signifikan mengurangkan jumlah jam yang didekasikan oleh setiap individu terhadap tenaga kerja yang diperlukan.

iii. Individualisme dan kolektivisme

Sesetengah anarko-komunis (dan anarkis kolektiv juga) menolak 'individualisme' dan 'kolektivisme' sebagai konsep ilusi . Mereka berpendapat bahawa seseorang mengorbankan diri untuk 'lebih baik' atau diperintah oleh 'komuniti' atau 'masyarakat' adalah tidak mungkin kerana masyarakat terdiri daripada individu-individu dan bukan sebagai suatu unit padu yang berasingan daripada individu serta bersetuju bahawa kawalan kolektif ke atas individu itu adalah zalim dan tak-anarki.
Mereka yang lain seperti Lucien van der Walt dan Michael Schmidt berhujah bahawa "anarkis tidak...mengidentifikasikan kebebasan dengan hak setiap orang untuk melakukan apa saja dengan sewenang-wenangnya tetapi harus seiring dengan suatu susunan sosial di mana usaha kolektif serta tanggungjawab - iaitu kewajipan memberikan dasar material dan perhubungan sosial di mana kebebasan individu boleh wujud." Mereka juga berhujah bahawa "kebebasan yang sejati dan individualiti hanya boleh wujud dalam masyarakat yang bebas, berbeza dengan individualisme borjuis pembenci."

iv. Harta atau pemilikan

Anarkis komunis melawan konsep kapitalis - pemilikan komunal hanya dapat dipertahankan dengan kekuasaan dan kedudukan seperti itu tidak sesuai dengan alam semulajadi serta tidak berubah di dalam perlaksanaan. Komunis anarkis menuntut pemansuhan harta swasta di samping mengekalkan rasa hormat terhadap harta peribadi.

Teori Ekonomi

Anarko-komunisme menekankan pada egalitarianisme (persamaan) dan penghapusan hierarki sosial serta perbezaan kelas yang timbul daripada pengagihan kekayaan yang tidak sama rata, juga pemansuhan pemilikan wang dan harta swasta (tetapi masih kekal menghormati harta peribadi). Penghapusan perbezaan kelas, distribusi kesejahteraan yang saksama, penghilangan kapitalisme serta produksi kolektif berdasarkan kesukarelaan. Negara serta pemilikan peribadi adalah perkara-perkara tidak seharusnya wujud di dalam anarko-komunisme. 
Salah satu hal yang membezakan antara anarkisme-kolektif dan anarkisme-komunis adalah pandangan mengenai gaji serta upah pekerja. Anarkisme-komunis berpendapat bahawa, tidak ada satu cara pun yang dapat mengukur kontribusi seseorang terhadap proses produksi dan ekonomi kerana kesejahteraan adalah hasil dari produksi bersama. Sistem ekonomi yang berdasarkan gaji/upah pekerja dan hak milik adalah bentuk penyiksaan negara. 
Selain itu, anarkisme-komunis menolak sistem gaji/upah pekerja dengan dasar filosofi bahawa pada hakikatnya manusia itu 'malas' dan 'egois'. Anarkisme-komunis juga menyokong komunisme (dalam sistem pemikiran Marxisme) dengan penekanan pada penjaminan kebebasan dan juga kesejahteraan bagi setiap orang, tetapi tidak menyokong komunisme dalam hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Hal inilah yang membuat anarkisme-komunis sering disamakan dengan falsafah egalitarian.

*Sebuah penerangan ringkas tentang anarko-komunisme. Terjemahan, susunan dan suntingan dari wikipedia serta pengetahuan am penulis.

3 comments:

 1. penerangan ringkas tapi aku masih putar alam
  perenggan terakhir tentang ekonomi ada nampak sedikit cahaya

  ReplyDelete
  Replies
  1. mungkin penggunaan ayat dan perkataan yang sedikit 'kompliketed'. untuk artikel atau penerangan begini aku tak reti nak 'ringankan' ayat dan penyampaian. tapi jangan risau, mungkin saudara akan faham kalau ulang-baca (disertakan kajian dan pencarian berkat usaha sendiri).

   Delete
  2. aku orang pinggiran bahasa. dari kecil dibelit bahasa pasar.

   Delete